allora logo

Giới thiệu về tinh dầu Dubai Khadlaj Pefumes

Được thành lập từ năm 1996, trải qua hơn 20 năm hoạt động. Hiện nay Khadlaj Perfumes đã trở thành thương hiệu nước hoa lớn nhất tại Dubai. Các sản phẩm của Khadlaj Perfumes đảm bảo kiểm định tiêu chuẩn chất lượng ISO 150/9001:2015.

Tinh dầu nước hoa Khadlaj Perfumes

allora icon facebookallora icon call